• ul. Szybka 1C/B50-421 Wrocław
  • 501 466 399Zadzwoń!
  • Godziny otwarciapon. - pt. 9.00-20.00, sb. 9.00-13.00

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W ESTI- DENT Sp. z o.o

wydana w dniu 2.01.2018 przez Esti- Dent Sp z o.o. na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 Dz. U. nr 10, poz. 926 ze zmianami.) oraz § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr 100,poz. 1024).

Administratorem danych w praktyce lekarskiej/ dentystycznej jest Esti- Dent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Szybkiej 1C/B. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617475, NIP 8992790540, REGON 364445585.

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przekazywania informacji marketingowych, ofert handlowych na podstawie zgody w myśl z art. 6 ust. 1 lit. a RODO: W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Celem Polityki Bezpieczeństwa jest zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Esti- Dent Sp. z o.o. zwaną dalej praktyką lekarską/ dentystyczną przed zagrożeniami  wewnętrznymi i zewnętrznymi. Administrator danych pełni rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników praktyki lekarskiej/dentystycznej oraz współpracowników i dostawców, podmioty współpracujące z praktyką lekarską/ dentystyczną na podstawie umowy cywilnoprawnej, mających kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w praktyce lekarskiej/ dentystycznej w wersji tradycyjnej i elektronicznej .

 

 

 

Kompleksowa opieka dentystyczna i gwarancja pięknego uśmiechu