• ul. Szybka 1C/B50-421 Wrocław
  • 501 466 399Zadzwoń!
  • Godziny otwarciapon. - pt. 9.00 - 20.00, sb. 9.00 - 13.00

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W ESTI- DENT Sp. z o.o

wydana w dniu 2.01.2018 przez Esti- Dent Sp z o.o. na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 Dz. U. nr 10, poz. 926 ze zmianami.) oraz § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr 100,poz. 1024).

 

Celem Polityki Bezpieczeństwa jest zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Esti- Dent Sp. z o.o. zwaną dalej praktyką lekarską/ dentystyczną przed zagrożeniami  wewnętrznymi i zewnętrznymi .

 

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników praktyki lekarskiej/dentystycznej oraz współpracowników i dostawców, podmioty współpracujące z praktyką lekarską/ dentystyczną na podstawie umowy cywilnoprawnej, mających kontakt z danymi osobowymi objętymi ochroną.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w praktyce lekarskiej/ dentystycznej w wersji tradycyjnej i elektronicznej .

 

Administratorem danych w praktyce lekarskiej/ dentystycznej jest Esti- Dent Sp. z o.o. Administrator danych pełni rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 

 

Kompleksowa opieka dentystyczna i gwarancja pięknego uśmiechu